The Ellington

Ready Now • Walton • $260,770

The Chatham

Ready Now • Walton • $278,675

The Windsor

Ready Now • Walton • $301,774

The Hartford

Ready Now • Walton • $301,825

Design Community Location Size (SQ FT) Bed Bath Price  
The Ellington
Single Family
Aosta Valley Walton
Boone & Kenton
3,010 5 3 $260,770
Ready Now
The Chatham
Single Family
Aosta Valley Walton
Boone & Kenton
2,572 3 2 $278,675
Ready Now
The Windsor
Single Family
Aosta Valley Walton
Boone & Kenton
2,180 3 2 $301,774
Ready Now
The Hartford
Single Family
Aosta Valley Walton
Boone & Kenton
2,408 3 2 $301,825
Ready Now