The Ellington

Ready Now • Walton • $273,435

The Knoxville

Ready May 2018 • Alexandria • $297,435

The Windsor

Ready Now • Walton • $301,774

The Hartford

Ready Now • Walton • $301,825

The Newbury

Ready Now • Alexandria • $316,794

Design Community Location Size (SQ FT) Bed Bath Price  
The Ellington
Single Family
Aosta Valley Walton
Boone & Kenton
3,010 5 3 $273,435
Ready Now
The Knoxville
Single Family
Pond Creek Crossing Alexandria
Campbell
2,322 4 2 $297,435
Ready May 2018
The Windsor
Single Family
Aosta Valley Walton
Boone & Kenton
2,180 3 2 $301,774
Ready Now
The Hartford
Single Family
Aosta Valley Walton
Boone & Kenton
2,408 3 2 $301,825
Ready Now
The Newbury
Single Family
Darlington Creek Alexandria
Campbell
2,677 4 2 $316,794
Ready Now