Apply Now
 
 

The Oak

Ready Aug 2019 • Vero Beach • $209,900

The Cypress

Ready Aug 2019 • Sebastian • $229,900

The Hibiscus

Ready Now • Vero Beach • $238,900

The Hibiscus

Ready Now • Vero Beach • $248,900

The Hibiscus

Ready Jul 2019 • Vero Beach • $259,900

The Hibiscus

Ready Jun 2019 • Vero Beach • $259,900

The Hibiscus

Ready Jun 2019 • Vero Beach • $259,900

The Wilmington

Ready Aug 2019 • Vero Beach • $259,900

The Wilmington

Ready Aug 2019 • Vero Beach • $264,900

The Hibiscus

Lease Back Home • Vero Beach • $269,900

The Hibiscus

Ready Now • Vero Beach • $269,900

The Melody

Ready Jul 2019 • Sebastian • $279,900

The Hibiscus

Lease Back Home • Vero Beach • $279,900

The Miramar

Ready Now • Sebastian • $284,900

The Marquesas

Ready Jun 2019 • Vero Beach • $364,900

The Pompano

Lease Back Home • Vero Beach • $449,900

Design Community Location Size (SQ FT) Bed Bath Price  
The Oak
Single Family
Vero Lake Estates Vero Beach
Indian River
1,443 3 2 $209,900
Ready Aug 2019
The Cypress
Single Family
Sebastian Highlands Sebastian
Indian River
1,546 3 2 $229,900
Ready Aug 2019
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,291 2 2 $238,900
Ready Now
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,291 2 2 $248,900
Ready Now
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,291 2 2 $259,900
Ready Jul 2019
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,291 2 2 $259,900
Ready Jun 2019
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,291 2 2 $259,900
Ready Jun 2019
The Wilmington
Single Family
Vero Lake Estates Vero Beach
Indian River
2,044 3 2 $259,900
Ready Aug 2019
The Wilmington
Single Family
Vero Lake Estates Vero Beach
Indian River
2,044 3 2 $264,900
Ready Aug 2019
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,291 2 2 $269,900
Lease Back Home
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,291 2 2 $269,900
Ready Now
The Melody
Single Family
Sebastian Highlands Sebastian
Indian River
2,068 3 2 $279,900
Ready Jul 2019
The Hibiscus
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
1,415 3 2 $279,900
Lease Back Home
The Miramar
Single Family
Sandcrest Sebastian
Indian River
2,151 4 2 $284,900
Ready Now
The Marquesas
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
2,069 3 2 $364,900
Ready Jun 2019
The Pompano
Single Family
Harmony Reserve Vero Beach
Indian River
2,220 3 3 $449,900
Lease Back Home