Apopka Woods

Apopka • Orange • Orange County • $244's

Cambria

Davenport • Polk • Polk County • $187's

Coming Soon

Florence Lake Ridge

Clermont • Lake • Lake County • TBA

Haines Ridge

Haines City • Polk • Polk County • $199's

Knight Lake Estates

Mascotte • Lake • Lake County • $189's

Lagomar Shores

Leesburg • Lake • Lake County • $187's

Lake Douglas Preserve

Groveland • Lake • Lake County • $211's

Community Closeout

Mabel Loop Ridge

Haines City • Polk • Polk County • $164's

New Phase Coming Soon

Mallory Square

Deland • Volusia • Volusia County • $189's

Natures Reserve

Davenport • Polk • Polk • $193's

Community Closeout

Plymouth Creek Estates

Sorrento • Lake • Lake County • $244's

Poe Reserve

Apopka • Orange • Orange County • $259's

Poinciana

Kissimmee • Polk • Polk County • $174's

Coming Soon

Sawyer's Landing

DeLand • Volusia • Volusia County • TBA

New Community

Sedona

Kissimmee • Osceola • Osceola County • $196's

Shearwater Estates

Mascotte • Lake • Lake County • $214's

New Community

South Ridge Villas

DeLand • Volusia • Volusia County • $174's

Community Closeout

Stonewood Crossings

Haines City • Polk • Polk County • $181's

The Glen

Fruitland Park • Lake • Lake County • $189's

William's Preserve Townhomes

Davenport • Polk • Polk County • $179's

William's Preserve

Davenport • Polk • Polk County • $204's

Community Location  
Apopka Woods
Single Family
Apopka
Orange
Orange County $244's
Cambria
Single Family
Davenport
Polk
Polk County $187's
Florence Lake Ridge
Single Family
Clermont
Lake
Lake County TBA
Haines Ridge
Single Family
Haines City
Polk
Polk County $199's
Knight Lake Estates
Single Family
Mascotte
Lake
Lake County $189's
Lagomar Shores
Single Family
Leesburg
Lake
Lake County $187's
Lake Douglas Preserve
Single Family
Groveland
Lake
Lake County $211's
Mabel Loop Ridge
Single Family
Haines City
Polk
Polk County $164's
Mallory Square
Single Family
Deland
Volusia
Volusia County $189's
Natures Reserve
Single Family
Davenport
Polk
Polk $193's
Plymouth Creek Estates
Single Family
Sorrento
Lake
Lake County $244's
Poe Reserve
Single Family
Apopka
Orange
Orange County $259's
Poinciana
Single Family
Kissimmee
Polk
Polk County $174's
Sawyer's Landing
Single Family
DeLand
Volusia
Volusia County TBA
Sedona
Single Family
Kissimmee
Osceola
Osceola County $196's
Shearwater Estates
Single Family
Mascotte
Lake
Lake County $214's
South Ridge Villas
Single Family
DeLand
Volusia
Volusia County $174's
Stonewood Crossings
Single Family
Haines City
Polk
Polk County $181's
The Glen
Single Family
Fruitland Park
Lake
Lake County $189's
William's Preserve
Townhome
Davenport
Polk
Polk County $179's
William's Preserve
Single Family
Davenport
Polk
Polk County $204's